АСМПМЦ Др УалидЕООД

Ценоразпис

1. АГ Преглед

50 лв.

2. УЗД преглед

50 лв.

3. АГ+ УЗД преглед

80 лв.

4. 4 D Ехография

90 лв.

5. 4 D Ехография със запис на диск

100 лв.

6. Цитологично изследване

40 лв.

7. Хистологично изследване

50 лв.

8. Поставяне на спирала

50 лв.

9. Екстракция на спирала

50 лв.

10. Електрокоагулация

150 лв.

11. Екектрокоагулация на кондиломи

200 лв.

12. Малка манипулация

120 лв.

13. Манипулация под наркоза

300лв.

14. Инсеминация

300 лв.

15. Продухване на Фалопиеви тръби

300 лв.

16. Женска консултация

10 лв.

17. Поставяне на интрамускулна инжекция

5 лв

18. Поставяе на интравенозна инжекция

10 лв.

19. Поставяне на подкожна инжекция

3 лв.

20. Венозна инфузия

30 лв.

21. Издаване на документ

20 лв.

22. Спермограма

50 лв.

23. Фетална морфология

80 лв.

24. NST

20 лв.