Медицински център Д-р Уалид разполага с модерна клинична лаборатория, в която работят висококвалифицирани специалисти.