Женска консултация

В МЦ Д-р Уалид се извършват необходимите прегледи, изследвания и проследяване на бременността до момента на раждането. Има ЛКК за издаване на болнични листи.